วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์

วันที่ 22 มิถุนายน 2552

ได้เรียนเกี่ยวกับการแก้ไขบล็อก การดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ การใช้โปรแกรม Mind Manager

การดาวน์โหลดโปรแกรมโดยใช้ WWW.Keepvit.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น