วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์

วันที่ 22 มิถุนายน 2552

ได้เรียนเกี่ยวกับการแก้ไขบล็อก การดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ การใช้โปรแกรม Mind Manager

การดาวน์โหลดโปรแกรมโดยใช้ WWW.Keepvit.com

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาวศิริประภา เหลือเจริญ
ชื่อเล่น จิ๊บ
วันเกิด 5 สิงหาคม 2533
อายุ 18 ปี
จบมาจาก โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ที่อยู่ 182 ม.5 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
การศึกษาปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
เบอร์โทรศัพท์ 085-2838539

ความคาดหวังของรายวิชา

1. เพื่อมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศมากขึ้น

2. เพื่อฝึกทักษะในการเลือกใช้ข้อมูลสานสนเทศ

3. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4. เป็นการฝึกทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีให้ได้ประสิทธิภาพ

5. เป็นการฝึกหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ท