วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์


วันที่ 29 มิถุนายน 2552


ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำแผนผังโดยใช้

โปรแกรม Mind Manager และได้ทำ

แผนผังเกี่ยวกับ 9 คำพ่อสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น